குறட்பா - வேதம்

வேதம் ஆண்டவன் வாக்கு மற்றயாதும்
வேதம் என்பதாகா து

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (23-Oct-20, 1:10 pm)
பார்வை : 19

மேலே