ஹைக்கூ

நிலவொளி பனியில் நனைகிறது
போர்வையில்லை என்னிடம்
போர்த்திவிட.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (29-Mar-21, 8:04 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 57

மேலே