காதலும் தாடி"யும்

காதலும் தாடியும்

வெளிப்படையாகவே சொல்லிவிடு ஏன் முகசவரம் செய்பவன் தொழிலை பாழாக்குகிறாய்...

எழுதியவர் : (28-Sep-21, 1:33 pm)
சேர்த்தது : பொன்னி ப்ரபா
பார்வை : 37

மேலே