தனிமை

வெற்றிடத்தை நிரப்பும்போதே
வெறுமை உணரப்படுகிறது !

-- ♡லாவ்

எழுதியவர் : (8-Feb-22, 10:53 pm)
சேர்த்தது : லாவ்
பார்வை : 1299

மேலே