பாவப் பிறவிகள்

பாவப் பிறவிகள் எம் மக்கள்
மூவர்ணக் கொடிக்கும் கட்சி கொடிக்கும்
வித்தியாசம் தெரியாதவர்கள்,
தெரிந்ததெல்லாம் நோட்டின் வண்ணங்கள்.

எழுதியவர் : முனைவர் பி செந்தில் வளவன் (30-Jan-23, 9:17 pm)
சேர்த்தது : செந்தில் வளவன் பி
Tanglish : paavap piravigal
பார்வை : 74

மேலே