துடிப்பில்

இருவிழி தீண்டி இதயத்தை அடைந்தவர் இதயத்தின் இடைவிட்ட துடிப்பின் மறைந்து போகிறார் ஏனோ

எழுதியவர் : (1-Feb-23, 6:24 pm)
Tanglish : thudippil
பார்வை : 56

மேலே