இடது வலது மோதல்

பிளவுபட்ட உலகம்,
இடது மற்றும் வலது, அவர்கள் பிரிந்து நிற்கிறார்கள்,
இதயத்தில் ஒற்றுமை.

சித்தாந்தங்கள் மோதுகின்றன,
சண்டையில் இடது மற்றும் வலது,
அரசியல் புயல்கள்.

எழுதியவர் : அன்புடன் மித்திரன் (22-Feb-23, 11:04 pm)
பார்வை : 394

மேலே