பூஜையின் சிறப்பு

உயிர்கள் வாழ்வதற்காக
தன் நிலை உயர
அனைவரின் நிலை உயர
ஜகம் செழிக்க

அகத்தில் ஜானம் பெற
சரஸ்வதி பூஜையும்
ஜானம் பெற்று
புறத்தில் வெளிப்படுத்த
நம்மை மேன்படுத்தும்
கருவியாம்
ஆயுத பூஜையின் சிறப்பு


பூஜையின் சிறப்பு

எழுதியவர் : Rajeswariskumar (22-Oct-23, 10:08 pm)
சேர்த்தது : rskthentral
பார்வை : 41

மேலே