ஒரு ரோசா செண்டு காதல் கொண்டு தந்தது

முதல் முறை அவளை பார்த்தேன்
அவளும் எனைப் பார்த்தாள்
ஆனால் சலனம் ஏதும் முகத்தில் காட்டாது
மறுமுறை இன்றும் அவளை பார்த்தேன்
அவள் முகத்தில் ஒரு புன்னகைத் தவழக் கண்டேன்
மூன்றாம் முறை அவளைக் கண்டேன் நான்
கையில் அழகு சிவப்பு ரோசா செண்டு ஏந்தி
இன்று அவள் தாமரை இதழ்கள் விரிய
அவள் சிரித்தாள் சப்தம் ஏதுமில்லா சிரிப்பது
அதில் அவள் சம்மதம் கண்டேன்
இப்போது ரோசா செண்டு கை மாறியது
அவள் கை

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசுதேவன் (19-Apr-24, 7:06 pm)
பார்வை : 38

மேலே