குளிர்

எண்ணங்களை இருகவைத்தது
குளிர் நகர்ந்து செல்லாமல்
பார்த்துக்கொண்டது

-மனக்கவிஞன்

எழுதியவர் : மனக்கவிஞன் (28-May-24, 9:03 pm)
சேர்த்தது : மனக்கவிஞன்
Tanglish : kulir
பார்வை : 31

மேலே