தனி நபர் ஓவியங்கள்

Drawings


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

ஏ பி ஜே

மேலும்

எம் ஜி ஆர்

மேலும்

இன்குலாப் சிந்தாபாத் !!!

மேலும்

வைரமுத்து !!!

மேலும்

நன்றி !! 29-Feb-2016 9:08 am
சிறப்பு தோழமையே ..... தொடருங்கள் 27-Feb-2016 4:56 pm
நன்றி 27-Feb-2016 8:04 am

புன்னகை சாதிக்கும் ...

மேலும்

மட்டை பந்தின் மல்யுத்த வீரர்

மேலும்

நன்றி 27-Feb-2016 8:06 am
மிகவும் அழகாக வரைந்து உள்ளார் 27-Feb-2016 1:05 am

தலைவன் !!!!!!!!!!!!!!!!

மேலும்

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.மேலே