எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

  • பூக்கும் பூவில் பார்த்தேன் உன் முகம் ஆச்சரியப்பட்டேன் பூவை விட அழகான ஒரு முகமாய் என்று...

மேலும்

படிப்பு அறிவு தரும் 
அறிவு பணம் தரும் 
பணம் திமிரு தரும் 
திமிரு ஆணவம் தரும் 
ஆணவம் அழிவைத் தரும் 
~அதனால் 
படிப்பை எதிர்ப்போம் 
ரெஸ்ட் எடுப்போம்...😝🙈

மேலும்


மேலே