மகிழன்- கருத்துகள்

வர்ஷம் எனும் வடமொழி சொல் மழையை குறிக்கும், எனவே வர்ஷன் என்பது மழையை போன்றவன் என பொருள் படும்.


மகிழன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே