நவநிதன்- கருத்துகள்

உண்மை தான் நண்பா ஆனால் நம்பிக்கை வைப்பது குற்றமா???

நிரந்தரம் இல்லை நண்பா

உண்மை தான் பிரிவுகள் சில நிமிடங்கள் அனாலும் அதை தாங்கும் சக்தி எல்லா மனதுக்கும் இல்லையே அருமை நண்பியே...


நவநிதன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே