கோலி சோடா 2

Goli Soda 2 Tamil Cinema Vimarsanam


கோலி சோடா 2 விமர்சனம்
(Goli Soda 2 Vimarsanam)

2015 ஆம் ஆண்டில் வெளியான கோலி சோடா படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக இது வெளி வர தயாராக இருக்கிறது. மார்ச் மாதம்
29 ஆம் நாள் கோலி சோடா 2 திரைக்கு வருகிறது . படம் வெளி வந்த பிறகு முழு விமர்சனம் இங்கு சேர்க்கப்படும் .


சேர்த்த நாள் : 2018-03-23 11:34:44
(0)
Close (X)

கோலி சோடா 2 (Goli Soda 2) தமிழ் சினிமா விமர்சனம் ( Tamil Cinema Vimarsanam) at Eluthu.comமேலே