சேர்த்தவர் : Kirukals20205ead989485c80, 3-May-20, 11:17 am

வானைத் தொடும் கவி வடிப்போம்

போட்டி விவரங்கள்

*முதலில் whatsapp_ல் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Whatsapp_ல் தொடர்பு கொண்டால் மட்டுமே நீங்கள் பங்கு பெற முடியும்.

1. போட்டியில் பங்கு பெற , விரும்புவோர் தங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
9566964554 (whatsapp)
Kirukals_20200 (insta)

2. நுழைவு கட்டணம் rs. 20.

3. For more details contact 9566964554. (whatsapp)

4. படைப்புகளை whatsapp & insta இதில் அனுப்பவும்.

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு - rs. 850
இரண்டாம் பரிசு - rs.450
மூன்றாம் பரிசு - rs. 300

சிறப்புப்பரிசு உண்டு

ஆரம்ப நாள் : 11-May-2020
இறுதி நாள் : 20-Jun-2020  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 25-Jun-2020

வானைத் தொடும் கவி வடிப்போம் போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே