சேர்த்தவர் : CaptainYaseen Poet, 10-Sep-21, 11:28 am

முஹம்மது நபிகளார்

போட்டி விவரங்கள்

கேப்டன் பதிப்பகம் நடத்தும் இரண்டாம் ஆண்டு முஹம்மது நபிகளார் கவிதைப் போட்டி.

முஹம்மது நபிகளார் பற்றிய தலைப்பில் கவிதைகள் அமைய வேண்டும்.

கவிதைகள் அனுப்ப கடைசி தேதி 30 - 10 - ௨௦௨௧

விபரங்களுக்கு
தொடர்பு கொள்க
கேப்டன் யாசீன்
99420 52069

பரிசு விவரங்கள்

முதல் பரிசு - ரூ. 5,000/
இரண்டாம் பரிசு - ரூ. 3,000/
மூன்றாம் பரிசு - ரூ. 2,000/

9942052069

ஆரம்ப நாள் : 10-Sep-2021
இறுதி நாள் : 20-Sep-2021  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 30-Sep-2021

முஹம்மது நபிகளார் போட்டி | Competition at Eluthu.comமேலே