எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நண்பர்களே ! புன்னகை ஒரு அழகான மொழி !...

நண்பர்களே !
புன்னகை ஒரு அழகான மொழி ! படிப்பது மிகவும் கடினம் ! படிக்க முடிந்தாலும் புரிந்துகொள்வது கடினம் !

பதிவு : முகில்
நாள் : 14-Oct-14, 11:15 pm

மேலே