எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் உலகம் எனக்கு பிடித்த உலகம் அது, எனக்கு...

என் உலகம்

எனக்கு பிடித்த உலகம் அது,
எனக்கு மட்டும் சொந்தமான பத்து மாத
உலகம் அது ,
நான் குரங்கைப்போல் வசித்த
உலகம் அது ,
எனக்கும் சேர்த்து நீ சுவாசித்த
உலகம் அது ,
நான் ரத்த சரித்திரம் படைத்த
உலகம் அது,

அதுதான் உன் கருவறை !..
அது வேண்டுமடி மறுமுறை!..

பதிவு : Dhana Nagaraj
நாள் : 29-Oct-14, 12:33 pm

மேலே