எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அன்பு நிறைந்த மனமும்... பண்பு நிறைந்த குணமும்..பெற்ற கவிதை...

அன்பு நிறைந்த மனமும்...
பண்பு நிறைந்த குணமும்..பெற்ற
கவிதை தோழி
கவியாழினிக்கு - என்
இனிய பிறந்தநாள்
நல்வாழ்த்துக்கள்...
-தோழன் கவிஅன்பு

நாள் : 29-Dec-13, 4:13 pm

மேலே