எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

படித்ததில் பிடித்தது...... ஒரு பெண் அழகாக இருப்பதால் நீ...

படித்ததில் பிடித்தது......
ஒரு பெண் அழகாக இருப்பதால் நீ அவளை காதலிப்பது இல்லை...நீ காதலிப்பதால் தான் உனக்கு அவள் அழகாக தெரிகிறாள்......!

பதிவு : மங்கை
நாள் : 29-Dec-13, 2:23 pm

மேலே