எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பூமியை ஒரு பெரிய பலூன் என்று கற்பனை செய்து...

பூமியை ஒரு பெரிய பலூன் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். அதை ஒரு ஊசியால் குத்தி உடைத்தால் என்னாகும்??????

பதிவு : முரளி
நாள் : 19-May-15, 10:32 am

மேலே