எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தோழமைகளுக்கு வணக்கம் ஐந்தாம் தொகுப்புக்கான நூல் தலைப்பு தெரிவு...

தோழமைகளுக்கு வணக்கம் ஐந்தாம் தொகுப்புக்கான நூல் தலைப்பு தெரிவு செய்யும் நேரம் வந்துள்ளது. கீழ்கண்ட தலைப்புகளுள் தங்களைக்கவர்ந்த முதல் மூன்று தலைப்புகளை இங்கு பதியவும்.. விரைவு விழைவுஒரு கிழவி
தோண்டும் அரசாங்கம்அம்மாவும்
அணில் குஞ்சும்தொலைந்து
போன வானவில்புதிதாய்
முளைத்த பழைய பூசந்ததிக்கு
சொச்சமும் மிச்சமும்பூக்களோடு
ஒரு கைகுலுக்கல்தும்பிகளை
விரும்பிக் கொண்டிருப்பவர்கள்யார் கடந்த
ஆறுபயணிகளின்
கனிவான கவனத்திற்குஅமாவாசை
அப்பாஇரவு எனக்கு
மிகவும் பிடித்த பொழுதுபதிவு : agan
நாள் : 7-Sep-15, 12:03 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே