எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நட்பே உன்னை பற்றி எழுத நினைத்தேன் அபோதுதான் தெரிந்தது...

நட்பே உன்னை பற்றி எழுத நினைத்தேன்
அபோதுதான் தெரிந்தது தமிழில் வார்த்தைகளுக்கு
பஞ்சம் என்று ...................................................................

பதிவு : vinothini
நாள் : 18-Feb-14, 8:24 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே