எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பொய்யான உறவுகளுடன் எவ்வாறு வோண்டுமானாலும் பழகலாம் ஆனால்...... உண்மையான...

பொய்யான உறவுகளுடன் எவ்வாறு வோண்டுமானாலும் பழகலாம் 
ஆனால்......
உண்மையான உறவுகளுடன் ஒரு பொழுதேனும்
பொய்யாகப்பழகாதோ......
உறவுகள் மரணித்தாலும் அந்த ரணம் ஆறாது...!

பதிவு : TP தனேஷ்
நாள் : 26-Sep-15, 11:46 pm

மேலே