எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வணக்கம் தோழமைகளே .... எங்களுக்கானவை என்ற தலைப்பில் ஒரு...

வணக்கம் தோழமைகளே .... எங்களுக்கானவை என்ற தலைப்பில் ஒரு 12 கவிதைகள் அடங்கிய தொகுப்பினை எழுதி அதன் முதல் கவிதையை இங்கே பதிவிட்டேன் ... புத்தகம் போன்ற அமைப்பில் இருப்பதால் அதன் லிங்கை இங்கே தருவிக்கிறேன்... எங்களுக்கானவை ...


நன்றிகளுடன் 

மகிழினி 

பதிவு : மகிழினி
நாள் : 25-Nov-15, 7:00 pm

மேலே