எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

முதல் கட்ட நிவாரண பொருட்கள் ஹயாக்ஸ் (Hiox) கோவை...

முதல் கட்ட நிவாரண பொருட்கள் ஹயாக்ஸ் (Hiox) கோவை நிறுவனத்தில் இருந்து ராம் நகர் முகாமிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து சென்னை மற்றும் கடலூர் பகுதியில் இருக்கும் நிவாரண முகாம்களுக்கு சென்றடைந்தது. எங்களுக்கு உதவிய தோழர்கள் மற்றும் நிவாரண பொருட்கள் வழங்கிய மக்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் உளம் கனிந்த நன்றிகள்.
First batch of relief materials from Hiox has been dispatched to transit point in Ram Nagar, Coimbatore and from there towards Chennai / Cuddalore relief We would like to thank all those volunteers and kind hearted people for
First batch of relief materials from Hiox has been dispatched to transit point in Ram Nagar, Coimbatore and from there towards Chennai / Cuddalore relief We would like to thank all those volunteers and kind hearted people for

பதிவு : கீத்ஸ்
நாள் : 5-Dec-15, 12:01 pm

மேலே