எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உனது குறிக்கோள் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே உன் வாழ்க்கை...

உனது குறிக்கோள் எப்படி இருக்கிறதோ
அப்படியே உன் வாழ்க்கை அமையும் . "இனிய காலை வணக்கம் உறவுகளே..!!! "

நாள் : 4-Mar-14, 9:01 am

மேலே