எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காட்சிப் பிழைகள் - கசல் கவிதைத் தொடர்.. இனி...

காட்சிப் பிழைகள் - கசல் கவிதைத் தொடர்..

இனி பதிவிடவிருப்பவர்களின் பட்டியல்...
 
38. மகாலட்சுமி ஸ்ரீமதி - (18-JAN-2016 ) (காப்பி இன்னும் வரல ...)
39. கயல் விழி - (19-JAN-2016 )
40. புனிதா வேளாங்கண்ணி - (20-JAN-2016 )
41. ---------------------  - (21-JAN-2016 )
42. புலவூரான் ரிஷி - (22-JAN-2016 )
43. குருச்சந்திரன் கிருஷ் - (23-JAN-2016 )
44. செல்வமுத்தமிழ்  - (24-JAN-2016 )
45. வெள்ளூர் ராஜா  - (25-JAN-2016 )
46. விவேக் பாரதி - (26-JAN-2016 )
47. -----------------------  - (27-JAN-2016 )
48. மணிமீ - (28-JAN-2016 )
49. சாய் மாறன் - (29-JAN-2016 )
50. பொள்ளாச்சி அபி - (30-JAN-2016 )   

தினம் காலை காப்பியை விட   காட்சிப் பிழைக்   கவிதைகளையே மிக ஆவலுடன் காத்திருக்கும் பலரில் நானும் ஒருவன்...

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவர்கள் யாவரும் ஏமாற்றம் தராமல் குறிப்பிட்ட நாளில் காலையில் காப்பிக்கு முன் பதிவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன்...

முரளி 

பதிவு : முரளி
நாள் : 18-Jan-16, 7:59 am

மேலே