எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கவிதைமணி கவிதைமணி: இந்த வாரத்துக்கான தலைப்பு "வள்ளுவம் வாழ்வதெங்கே...?"...

  கவிதைமணிகவிதைமணி: இந்த வாரத்துக்கான தலைப்பு "வள்ளுவம் வாழ்வதெங்கே...?"

வள்ளுவம்   வாழ்வதெங்கே: கவிஞர் இரா .இரவி (11/04/2016)
வள்ளுவம் வாழ்வதெங்கே:  செல்வா (11/04/2016)
வள்ளுவம் வாழ்வதெங்கே..: -க.அர.இராசேந்திரன் (11/04/2016)
வள்ளுவம் வாழ்வதெங்கே: மீனாள் தேவராஜன் (11/04/2016)"
வள்ளுவம்வாழ்வதெங்கே...?" – அமுதா (11/04/2016)
வள்ளுவம் வாழ்வதெங்கே: கவிஞர். டாக்டர். வ.க.கன்னியப்பன் (11/04/2016
)வள்ளுவம் வாழ்வதெங்மகே: லூர்து எஸ் ராஜ் (11/04/2016)
வள்ளுவம் வாழ்வதெங்கே: H ஹாஜா மொஹினுதீன் (11/04/2016)
வள்ளுவம்  வாழ்வதெங்கே: பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன் (11/04/2016)
வள்ளுவம்  வாழ்வதெங்கே: கவிஜி (11/04/2016)1234567>>>  


அனைவருக்கும் பாராட்டுகள். தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.
தொடரட்டும் நமது கவிதை இலக்கியப் பயணம். தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 

நாள் : 12-Apr-16, 4:56 am

மேலே