எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ருத்ரா நாகனின் ஜென்ம யாசகம், கவித்தாவின் ரகசிய சிநேகிதி.......

ருத்ரா  நாகனின்
ஜென்ம யாசகம், 
கவித்தாவின் 
ரகசிய சிநேகிதி....   
வேறு நிலாக்களில்   

புலமியின் 
வசந்தங்களின் மெல்லிய 
வருடங்களின் வருடல்கள் .
யுகம் தாண்டும் சிறகுகளில் ...     

ஒரு காட்டுவாசி .
காலச்சுவடுகளில்  ... 


நாள் : 31-May-16, 3:48 pm

மேலே