எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒரு அநியாய கொலையை கண்டிக்கும் ஒரு திராவிட புடுங்கிகளும்...

ஒரு அநியாய கொலையை கண்டிக்கும் ஒரு திராவிட புடுங்கிகளும் இல்லை ..நாம் தமிழர் நீ தமிழர் என்று பேசும் ஒரு புடுங்கிகளும் இல்லை பின்பு இந்துத்துவா மலராமல் வேறு என்ன மலரும் ..! 

பதிவு : அருண்ராஜ்
நாள் : 26-Jun-16, 12:34 pm

மேலே