எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எப்பொழுதுமே பெண்கள் பற்றிதான் யோசித்து கவிதைனு எழுதுவியா? நண்பர்கள்...

எப்பொழுதுமே பெண்கள் பற்றிதான் யோசித்து கவிதைனு எழுதுவியா? நண்பர்கள் பற்றி எழுதசொல்ற. நானும் யோசிச்சேன்....But விடுடா...

Friends_க்குள்ள என்னடா மச்சான் கவிதை. HAPPY FRIENDSHIP DAY டா.... ம்...

பதிவு : ப்ரியன்
நாள் : 7-Aug-16, 7:14 am

மேலே