எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுத்து கவிதை போட்டி : வெற்றி பெற்ற படைப்பு...

எழுத்து கவிதை போட்டி : வெற்றி பெற்ற படைப்பு



சீதளாதேவி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். 

இவருக்கு பரிசுத்தொகையாக ரூபாய் 3000  மற்றும் ஆச்சிரியமூட்டும் சிறப்புப் பரிசு பொருள் ஒன்றும் காத்திருக்கிறது.

இப்படிக்கு,
எழுத்து குழுமம்

பதிவு : கீத்ஸ்
நாள் : 23-Nov-16, 2:41 pm

மேலே