எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அனைவருக்கும் வணக்கம் , இது உழவர் உயிரிப்புக்காக எழுத...

  அனைவருக்கும் வணக்கம் ,

இது உழவர் உயிரிப்புக்காக எழுத பட்ட கவிதை , சல்லிக்கட்டு மட்டும் பேசப்படும் நேரத்தில் உழவர்களின் உயிரிழப்பையும் நாம் முன்நிறுத்த வேண்டும் . தங்களால் முடிந்தால் இக்கவிதையை பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கொண்டு சேருங்கள் . நன்றி 

நாள் : 18-Jan-17, 11:34 am

மேலே