எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

புரதம் அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் கெட்டுப் போகும்மழை,...

புரதம் அதிகம்
புரதம் அதிகம் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் கெட்டுப் போகும் 
மழை, பனிக்காலத்தில் பூஞ்சைகள் பொருளையும் கெடுத்து, நோய்களையும் கொடுத்துவிட்டுப்போகும் 


Rate Up 0 Rate Down 0
திருத்து | நீக்கு
Close (X)

நாள் : 19-May-17, 5:48 pm
மேலே