எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மாலை பொழுதில் என்தனிமை, உன் மௌனத்தினை என்னியே தொலைகிறதடி.👩‍🌾❤...

மாலை பொழுதில் என்தனிமை, உன் மௌனத்தினை என்னியே              தொலைகிறதடி.👩‍🌾❤


Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

பதிவு : இந்துநேசன்
நாள் : 6-Dec-17, 7:35 am
மேலே