எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தேடலும் முடியவில்லை . தேடியும் கிடைக்கவில்லை .. கனவுகள்...

தேடலும் முடியவில்லை .

தேடியும் கிடைக்கவில்லை ..
கனவுகள் மாறவில்லை ...
ஆசைகள் குறையவில்லை ....
உன்னை நினைக்கையில் .....

பதிவு : பிரதாப்
நாள் : 16-Aug-19, 1:12 pm

மேலே