எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

திசை மாறிய பறவைகள் போல்... அலைந்து கொண்டு இருக்கும்...

  திசை மாறிய பறவைகள் போல்...

அலைந்து கொண்டு இருக்கும்  மனம்...
செய்வது அறியாமல் தவிக்கும்  இதயம்...
நான் மட்டும் என்னசெய்வேனோ ....   

பதிவு : பிரதாப்
நாள் : 16-Aug-19, 1:01 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே