எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கடைகோடி சாமானியனையும் பகுத்தறிவு கொண்டு பாசிச அடக்குமுறைக்கு எதிராக...

கடைகோடி சாமானியனையும் பகுத்தறிவு கொண்டு பாசிச அடக்குமுறைக்கு எதிராக எதிர்த்து போராட வித்திட்ட எங்கள் தந்தைக்கு வீர வணக்கங்கள்.....
என்றும் அவர் வழியில் நின்று வென்றிடுவோம் இந்த குள்ளநரி கூட்டங்களை...

பதிவு : அனிதா
நாள் : 24-Dec-19, 8:19 pm

மேலே