எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

I. A. S இன் தாக்குதல்களை விட என்னவளின்...

I. A. S  இன் தாக்குதல்களை விட 

என்னவளின் eyes இன் தாக்குதலே 
என்னை கதிகலங்க வைத்து 
கவி பாட வைக்கிறது, கண்ணழகி உனை பார்த்து... 👀

பதிவு : Vivegaramanan
நாள் : 21-Jan-20, 12:54 pm

மேலே