எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

Eannavalin eamatram Eannaval eanakkanaval eandru ninaikka tharentha...

Eannavalin eamatram 

Eannaval eanakkanaval eandru ninaikka tharentha ennaku
Eannavalin eannam eannai 
Eamatrum eanntru thareyamal ponathu
Veesum katrilum veera veyililum  parantha paniyilum.
Un ninaivugalai thedum ennaku 
orumuraiyavathu 
Eannavalaga eannai eanni paar 
             
 .  . .              .....Ennavalin Ennavan
               
                                          Ajith--


பதிவு : Ajith Aji
நாள் : 12-Jun-21, 11:44 pm

மேலே