எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தென்றல் காற்று என் கண்ணத்தை முத்தமிட்டு போகுதே...... அதனுடன்...

தென்றல் காற்று என் கண்ணத்தை முத்தமிட்டு போகுதே......                                                                                       அதனுடன் என் மனமும் சிறகடித்து பறக்குதே......                                                                                            அதனை எட்டி பிடிக்க என் ஆயுள் போதாது,........                                                                                         தொட்டு பறித்தால் என் தேகம் மறையாது

பதிவு : Arun karpanaiyalan
நாள் : 14-May-23, 7:49 am

மேலே