எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

உண்மையில் காதல் என்றால் என்ன? அன்பிற்காக ஏங்கிகொண்டிருக்கும் ஒரு...

உண்மையில் காதல் என்றால் என்ன?

அன்பிற்காக ஏங்கிகொண்டிருக்கும் ஒரு இதயத்திற்கு

உண்மையான அன்பு எங்கிருந்து தரப்படுகிறதோ

அங்கு உருவாகும் ஒரு உன்னதமான
உறவுக்கு பெயர் தான் "காதல்"

நாள் : 14-May-14, 2:37 pm

மேலே