தியாக பூமி

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

தியாக பூமி

தியாக பூமி விமர்சனம். Tamil Books Review
கல்கி அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல், தியாக பூமி.

பெண்களின் சுதந்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நூல்.

இக்கதையில் வரும் மக்கள் எல்லோரும் நாம் பார்த்துப் பழகியிருக்கும் மக்கள்களாகவே தோன்றுகிறார்கள். இந்நூலை படித்தால் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவிலுள்ள கிராமங்களில் உள்ள பெண்களையும் ஆண்களையும் நேரில் பார்த்தது போல் இருக்கும்.அவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகளையும், பேச்சுக்களையும், செயல்களையும் சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார் ஆசிரியர் கல்கி.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 10-Sep-14, 12:47 pm

தியாக பூமி தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே