கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழர்கள் ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாடுவது சரியா?


தமிழர்கள் ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாடுவது சரியா?


vickramhx 31-Dec-2013 இறுதி நாள் : 07-Jan-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரியே தமிழ் புத்தாண்டையும் இதே போல் கொண்டாட வேண்டும்

37 votes 79%

கொண்டாடுவது ஏற்புடையதல்ல

5 votes 11%

அதைப் பற்றி எனக்கு கவலையில்லை

2 votes 4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 6%

வாசகர் தேர்வு

சரியே தமிழ் புத்தாண்டையும் இதே போல் கொண்டாட வேண்டும்

67 votes 68%

கொண்டாடுவது ஏற்புடையதல்ல

25 votes 25%

அதைப் பற்றி எனக்கு கவலையில்லை

3 votes 3%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 4%


மேலே