கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வல்லினம் திரைப்படம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


வல்லினம் திரைப்படம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


vickramhx 01-Mar-2014 இறுதி நாள் : 08-Mar-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சூப்பர்

2 votes 67%

நன்று

0 votes 0%

பரவாயில்லை

1 votes 33%

மோசம்

0 votes 0%

படு மொக்கை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சூப்பர்

11 votes 31%

நன்று

3 votes 9%

பரவாயில்லை

10 votes 29%

மோசம்

2 votes 6%

படு மொக்கை

9 votes 26%


மேலே