கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

உலகிலேயே மனிதனும் இந்த உயிரினமும் மட்டுமே வேறொருவரை அடிமைப்படுத்தி வேலை வாங்குகின்றன உங்களால் கணிக்க முடியுமா?


உலகிலேயே மனிதனும் இந்த உயிரினமும் மட்டுமே வேறொருவரை அடிமைப்படுத்தி வேலை வாங்குகின்றன. உங்களால் கணிக்க முடியுமா?


vickramhx 02-Apr-2014 இறுதி நாள் : 09-Apr-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

குரங்கு

2 votes 5%

தேனீ

19 votes 51%

எறும்பு

5 votes 14%

டால்பின்

0 votes 0%

சிங்கம்

3 votes 8%

வேறு

1 votes 3%

தெரியவில்லை

7 votes 19%

வாசகர் தேர்வு

குரங்கு

5 votes 5%

தேனீ

49 votes 52%

எறும்பு

2 votes 2%

டால்பின்

4 votes 4%

சிங்கம்

23 votes 24%

வேறு

4 votes 4%

தெரியவில்லை

7 votes 7%


மேலே