கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

உலகில் உள்ள 200 நாடுகளில் பிரபலமாக உள்ள கால்பந்தாட்டத்தின் 2014 உலக கோப்பை போட்டிகள் தமிழகத்தில் எதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?


உலகில் உள்ள 200 நாடுகளில் பிரபலமாக உள்ள கால்பந்தாட்டத்தின் 2014 உலக கோப்பை போட்டிகள் தமிழகத்தில் எதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?


vickramhx 10-Jun-2014 இறுதி நாள் : 17-Jun-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கால்பந்தாட்டத்தின் மோகம் அதிகரிக்கும்

3 votes 20%

ஒரு சில மாதங்களுக்கு தாக்கம் இருக்கும்

6 votes 40%

ஒரு மாற்றமும் இருக்காது

6 votes 40%

வாசகர் தேர்வு

கால்பந்தாட்டத்தின் மோகம் அதிகரிக்கும்

4 votes 22%

ஒரு சில மாதங்களுக்கு தாக்கம் இருக்கும்

4 votes 22%

ஒரு மாற்றமும் இருக்காது

10 votes 56%


மேலே