கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்த வருட இரயில்வே பட்ஜெட் எப்படி உள்ளது?


இந்த வருட இரயில்வே பட்ஜெட் எப்படி உள்ளது?


vickramhx 26-Feb-2015 இறுதி நாள் : 05-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சிறப்பானது

0 votes 0%

சிறப்பம்சம் ஏதுமில்லை

1 votes 100%

அது பற்றி கவலையில்லை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

சிறப்பானது

11 votes 41%

சிறப்பம்சம் ஏதுமில்லை

8 votes 30%

அது பற்றி கவலையில்லை

2 votes 7%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6 votes 22%


மேலே